Welke organisatievormen voor de samenwerking tussen gemeente en OCMW op het vlak van ondersteunende diensten?

Abstract

In dit artikel worden vanuit een bestuurskundige en juridische invalshoek de verschillende opties besproken voor gemeente- en OCMW-besturen die nadenken over een geschikte organisatievorm voor de samenwerking van hun ondersteunende diensten. Hierbij wordt geen ideaaltype voorgesteld. De keuze voor een geschikte organisatievorm is immers ‘maatwerk’, waarbij elk bestuur zorgvuldig de potentiële voordelen van een oplopende intensiteit en schaalgrootte moet afwegen tegen de mogelijke nadelen van een grotere (bestuurlijke) afstand ten opzichte van de gebruikers en de andere besturen. De factoren waarmee besturen rekening dienen te houden bij deze afweging worden in dit artikel behandeld.

Publication
In Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement

Related