Verantwoording en aansturing : de spanning tussen vertrouwen en prestatiemetingen

Abstract

Om haar cruciale rol in onze samenleving te kunnen vervullen, beschikt de politie over buitengewone bevoegdheden. Zo heeft ze het geweldsmonopolie, alsook het recht om binnen te treden in de persoonlijke levenssfeer van anderen. Daarom is het van groot belang dat het rechtmatig optreden van de politie zelf ook gehandhaafd wordt. Iedereen is het erover eens dat de politie verantwoording moet afleggen. Hoe dit dient te gebeuren is het onderwerp van discussie.

Publication
In Het tijdschrift voor de politie
Avatar
Jan Boon
Postdoctoral researcher

My research focuses on strategic management and reputation; organizational change, learning and innovation; and machine learning and artificial intelligence.

Related