Wendbare overheid. Aftoetsing, onderbouwing en verrijking van de Vlaamse hervormingspraktijk

Abstract

Het rapport is het sluitstuk van de eerste programmatieperiode van het SBV-project naar de organisatie van een wendbare- en klantgerichte overheid uitgevoerd tussen september 2016 en april 2018. Het rapport draagt bij aan de uitwerking van een (ver)nieuw(d) werkingsmodel voor de Vlaamse overheid.

Type
Publication
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing