Evaluatie participatietraject Werkgemeenschap

Abstract

Voorliggende evaluatie van het participatietraject binnen de Werkgemeenschap dient inzichten aan te reiken om het participatieproces te verbeteren en de Werkgemeenschap te laten uitgroeien tot een dynamisch en werkzaam samenwerkingsmodel. De opdracht was opgebouwd uit twee delen: (1) evaluatie van het participatietraject en het formuleren van aanbevelingen door de opdrachtnemer; en (2) evaluatie en aanbevelingen van de governance (besluitvorming en ondersteuning) van de Werkgemeenschap.

Type
Avatar
Jan Boon
Postdoctoral researcher