De impact van veelvuldige structurele hervormingen op publieke organisaties in Vlaanderen en Noorwegen.

Abstract

Overheden in OESO-landen hebben de afgelopen decennia intense hervormingstrajecten doorgevoerd om performantere en/of responsievere overheidsinstellingen te creëren. Aangezien onderzoek reeds aantoonde dat organisatieveranderingen onbedoelde negatieve effecten kunnen veroorzaken, dient de vraag zich aan of er ook een cumulatief effect kan optreden wanneer een organisatie te veel verandertrajecten na elkaar doorloopt. Een dergelijke accumulatie van negatieve effecten zouden vervolgens de gewilde positieve effecten van hervormingen teniet kunnen doen. In dit artikel geven we een overzicht van de vorderingen in een voortschrijdende onderzoekslijn over dit onderwerp. Ons onderzoek bij Vlaamse en Noorse overheden leverde empirische aanwijzingen van negatieve neveneffecten van herhaaldelijke hervormingen. We vonden zulke effecten op het microniveau van de individuele werknemers, op het mesoniveau van de overheidsorganisatie en op het macroniveau van de publieke sector.

Publication
In Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement

Related